Privatumo politika

UAB „Adomax“ (toliau – „Adomax“, „mes“, „mus“, „mūsų“) gerbia savo lankytojų ir klientų asmeninį privatumą ir garantuoja, kad puslapyje Jūsų pateikta informacija naudojama ir laikoma saugiai. Šioje privatumo politikoje aprašoma, kokią jūsų asmeninę ir kitą informaciją renkama, kaip ji tvarkoma, t. y. kam ją perduoda, kokios yra jūsų teises susijusios su jūsų asmeninės informacijos naudojimu ir atskleidimu kitoms šalims.

Nurodydami savo asmens duomenis, sutinkate, kad Adomax juos valdys ir tvarkys šioje privatumo politikoje bei teisės aktuose numatytais tikslais, priemonėmis ir tvarka.

Mūsų renkama informacija

Adomax, toliau aprašytu būdu, renka jūsų asmeninę informaciją, kai jūs naudojatės mūsų paslaugomis. Sąvoka „Asmeninė informacija“ reiškia informaciją, leidžiančią atpažinti asmenį, pavyzdžiui, vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, pašto adresas, kuri naudojama atskirai arba kartu su kita asmenine ar leidžiančia atpažinti asmenį informacija ir kuri yra susieta arba gali būti susieta su konkrečiu asmeniu. Adomax renka iš jūsų Asmeninę informaciją ir kitus duomenis ir naudoja šią informaciją šioje Privatumo politikoje nustatyta tvarka arba kitu būdu, apie kurį jums buvo pranešta (ir dėl kurio buvo gautas jūsų sutikimas, jeigu to reikalauja galiojantys įstatymai).

Jeigu teiraujatės, kaip tapti Adomax brokeriu

Mūsų puslapyje galite išsiųsti užklausą dėl karjeros Adomax įmonėje. Tokiu atveju mes prašome jūsų, kad nurodytumėte savo vardą, elektroninio pašto adresą ir kitą informaciją, susijusią su jūsų interesais ir darbo patirtimi. Ši informacija bus naudojama nagrinėjant jūsų užklausą, siekiant įvertinti jūsų kandidatūrą bei siekiant su Jumis susisiekti.

IP adresai ir aplankytų puslapių duomenys

Kai lankotės mūsų puslapyje, serveriai renka iš jūsų šią informaciją: jūsų IP adresą, aplankytus puslapius, taip pat užregistruoja, kokį mūsų puslapio turinį peržiūrėjote. Šio būdu surinkta informacija nėra naudojama jūsų asmeniui identifikuoti. Informacija, surinkta mūsų puslapyje, apima informaciją, kurią mums automatiškai atsiuntė jūsų interneto naršyklė: tai informacija apie jūsų operacinę sistemą, tinklalapio, kuriame lankėtės prieš atidarydami mūsų puslapį, adresas, jūsų apsilankymo data ir laikas, jūsų naudojama naršyklė ir interneto duomenų srauto struktūra, taip pat informacija, kokį mūsų turinį peržiūrėjote.

Slapukai (ang. Cookies)

Mūsų puslapyje naudojami slapukai – maži, dažniausiai naudojami failai, kuriuos mes ar trečioji šalis perduoda į jūsų kompiuterį po to, kai leidžiate savo naršyklei juos priimti. Šie slapukai ir kitos technologijos gali būti naudojamos laikui ir tinklavietėms registruoti. Pavyzdžiui, naudojant šias technologijas, galima analizuoti jūsų interneto duomenų srauto struktūrą, optimizuoti jūsų patirtį naudojantis mūsų puslapiu, saugoti informaciją jūsų seanso metu, pritaikyti jūsų asmeniniams poreikiams puslapius pagal jūsų pageidavimus ir parinktis, nukreipti jums reklamą ar turinį (kaip aprašyta toliau) ir surinkti informaciją apie jūsų lankymąsi mūsų puslapyje. Galite koreguoti savo privatumo nustatymus, koreguodami slapukų ir panašių technologijų naudojimą savo naršyklėje, tačiau jums, išjungus slapukus, gali pablogėti ir /ar neveikti kai kurios mūsų puslapių funkcijos.

Jeigu kreipiatės į mus iš mūsų puslapio

Per Adomax puslapį galite pateikti užklausas apie mūsų paslaugas, būsto kainą, karjeros galimybes. Bet kokia informacija, kurią pateiksite lankydamiesi puslapyje, įskaitant vardą, pavardę, telefoną ir informaciją apie gyvenamąją vietą, bus naudojama tik nagrinėjant jūsų pageidavimą ar atsakant į jūsų užklausą, arba pateikiant papildomą informaciją, susijusią su šia užklausa.

Kam ir kokius tikslu perduodama informacija

Mes nesidalijame Jūsų asmenine informacija su trečiosiomis šalimis, išskyrus tam tikrus, čia pateiktus atvejus – atsakyti į jūsų užklausas, suteikti reikalingą informaciją. Visa asmeninė klientų ir puslapio lankytojų informacija tvarkoma remiantis galiojančiais įstatymais ir teisės aktais. Be Jūsų sutikimo Jūsų asmeniniai duomenys nebus naudojami kitais nei išvardintais tikslais, nebent to reikalaus galiojantys įstatymai ar teisės aktai.

Jei kreipiatės į mus naudodamiesi socialiniais tinklais

Jūsų Asmenę informaciją, Jums lankantis Adomax socialinių tinklų paskyroje (Facebook) (įskaitant pranešimus, laukelių „Like“ ir „Follow“ naudojimą bei kitą komunikaciją), kontroliuoja socialinio tinklo valdytojas. Adomax rekomenduoja susipažinti su trečiųjų šalių privatumo politika ir kilus klausimams tiesiogiai susisiekti su paslaugų tiekėjais.

Kaip mes naudojame informaciją

Mes naudojame surinktą informaciją kokybiškoms paslaugoms teikti ir joms tobulinti. Surinkta informacija naudojama siekiant:

  • informuoti ir pristatyti mūsų paslaugas rinkoje, taip pat informuoti ir pristatyti Adomax nekilnojamojo turto agentų paslaugas;
  • spręsti problemas;
  • atsakyti į klausimus ar užklausas dėl paslaugų teikimo ir stebėti šiuos atsakymus;
  • valdyti paslaugas ir vertinti naudojimąsi jomis;
  • informuoti jus apie pasiūlymus, kurie, mūsų požiūriu, būtų jums įdomūs;
  • optimizuoti ar individualizuoti jūsų patirtį naudojantis mūsų paslaugomis;
  • pateikti jūsų prašomą informaciją ar suteikti jūsų prašomas paslaugas;
  • išsiaiškinti naudojimąsi įvairiomis mūsų paslaugų sritimis ir jų populiarumą ir tobulinti mūsų paslaugas;
  • išnagrinėti bendrąjį vietų, kuriose peržiūrimas mūsų turinys, išsidėstymą (peržiūrint IP adresus). Šią informaciją mes galime naudoti ir kitais tikslais, susijusiais su mūsų ir mūsų įmonių verslu, taip pat su kitais tikslais, nurodytais šioje Privatumo politikoje ar kitame susitarime / sutartyje, kurią galite sudaryti su Adomax, ar kitokiu būdu, apie kurį mes galime pranešti jums (ir gausime jūsų sutikimą).

Jūsų teisės

Jūs galite sužinoti kaip tvarkomi Jūsų duomenys, taip pat galite paprašyti panaikinti savo asmeninius duomenis kreipdamiesi į Adomax el. pašto adresu info@adomaxnt.lt.

Nuorodos ir nukreipimas į trečiųjų šalių paslaugas

Adomax gali nukreipti jus į Trečiųjų šalių paslaugas (turto vertintojai, bankų vadybininkai ir pan.). Adomax nekontroliuoja Trečiųjų šalių paslaugų, taigi neatsako už šių Trečiųjų šalių paslaugų teikimo metu naudojamus duomenų privatumo ar apsaugos būdus arba už tai, kaip jos gali naudoti jūsų pateiktą informaciją. Atminkite, kad jums pradėjus naudotis Trečiosios šalies teikiama paslauga, bet kokiai jūsų pateiktai informacijai, įskaitant finansinę informaciją, taikomos to puslapio ar paslaugos naudojimo sąlygos ir privatumo politika.

Informacijos apsauga ir saugojimo terminas

Siekdami apsaugoti jūsų Asmeninę informaciją naudojame patikimas saugos priemones, skirtas jūsų pateiktai Asmeninei informacijai apsaugoti, o darbo tvarką organizuojame taip, kad būtų užtikrintas saugus kompiuterinių duomenų ir / ar dokumentų bei jų archyvų tvarkymas ir perdavimas.

Jūsų Asmeninę informaciją Adomax saugo ne ilgiau nei reikia šioje Privatumo politikoje nurodytiems tikslams, kuriems Jūsų Asmeninę informacija buvo surinkti, pasiekti. Visais atvejais Jūsų Asmeninė informacija saugoma tiek, kiek reikalauja įstatymai ir teisės aktai. Pasibaigus Jūsų Asmeninės informacijos saugojimo terminui Jūsų Asmeninė informacija yra sunaikinama / ištrinama taip, kad jos nebūtų galima atkurti.

Privatumo politikos galiojimas ir pakeitimai

Kiekvieną kartą naudojantis paslaugomis, taikoma dabartinė (aktuali) Privatumo politikos redakcija. Vadinasi, kai naudojatės paslaugomis, turėtumėte patikrinti šios Privatumo politikos galiojimo datą (ji nurodyta Privatumo politikos apačioje) ir peržiūrėti po vėliausios redakcijos atsiradusius pakeitimus. Mes pasiliekame teisę bet kada ir be įspėjimo pakeisti šią Privatumo politiką, tiesiog paskelbdami reikiamus pakeitimus. Tokie pakeitimai įsigalioja iškart po to, kai paskelbiami prie paslaugų.

Atsakomybės apribojimas

Adomax siekia užtikrinti jūsų Asmeninės informacijos saugumą bei imasi visų tam būtinų priemonių, tačiau Adomax nebus laikoma atsakinga už žalą ir / ar nuostolius, atsiradusią jums ir / ar tretiesiems asmenims dėl to, jog jūs nurodė neteisingus ir / ar neišsamius savo asmens duomenis arba tinkamai ir laiku neinformavo apie jų pasikeitimą. Be to, nors Adomax ir imasi visų reikiamų priemonių siekdama užkirsti kelią trečiosioms šalims (įmonėms) neteisėtai naudoti jūsų Asmeniną informaciją, ji negali būti laikoma atsakinga už bet kokius pažeidimus, nuostolius ar žalą, atsiradusią dėl tų trečiųjų šalių surinktos jūsų Asmeninės informacijos naudojimo / piktnaudžiavimo ja.

Kreipkitės į mus

Jeigu kyla klausimų ar turite komentarų dėl šios Privatumo politikos ar dėl mūsų naudojamų informacijos rinkimo ir sklaidos būdų, kreipkitės į mus elektroniniu paštu info@adomaxnt.lt.

2020-09-01

Right Menu Icon